Wspieramy Twój Biznes

O nas

Specjalizujemy się w świadczeniu usług outsourcingu IT oraz doradztwa i wdrożeń w zakresie ochrony danych osobowych. Świadczymy usługi zewnętrznego informatyka i Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Tworzymy strony internetowe.

Zakres naszych usług
Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Nie musisz zatrudniać dodatkowego pracownika aby pełnił rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani ryzykować konfliktu interesów mianując inspektorem któregoś z obecnych. Zapewnimy twojej firmie usługę zewnętrznego IODO, którego wysokie kwalifikacje są potwierdzone certyfikatem wydanym przez TÜV SÜD.
Dokumentacja RODO
Przygotujemy dla twojej firmy kompletną, dostosowaną do twojej działalności dokumentację zgodną z wymaganiami RODO. Dopilnujemy wszelkich obowiązków jakie masz jako Administrator Danych Osobowych. Sporządzimy niezbędne umowy, zgody, obowiązki informacyjne i tablice informacyjne. Zadbamy aby twoi klienci wiedzieli, że ich dane są bezpieczne.
Ochrona danych osobowych
Pomożemy w organizacji ochrony danych osobowych w twojej firmie. Zorganizujemy sposób ich przetwarzania, przechowywania i zabezpieczania. Przeszkolimy twoich pracowników. Doradzimy jakie rozwiązania techniczne i organizacyjne będą dla twojej firmy odpowiednie. Zadbamy o to, żebyś nie poniósł przy tym żadnych zbędnych kosztów.
background

504610120
503393525

IntegralData Sp. z o.o.
ul. Lwowska 51/8 (pierwsze piętro)
22-100 Chełm

kontakt@integraldata.pl